f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Kancelarie radcowskie mogą skorzystać z obniżki opłat za energię elektryczną

Szanowni Państwo,
 
Przypominamy, że w związku uchwaloną w dniu 13 czerwca 2019 r. ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210), kancelarie radcowskie, które są mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami mogą uzyskać obniżkę za energię elektryczną pod warunkiem, że w terminie do dnia 27 lipca 2019 r. złożą we właściwym zakładzie energetycznym, z którym mają podpisaną umowę stosowne oświadczenie. Przy czym istotna jest data złożenia dokumentu do sprzedawcy, a nie jego nadania.
 
Wzór oświadczenia oraz wyżej wymieniona ustawa dostępne są do pobrania poniżej.
2019-07-22

Pliki do pobrania

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl