f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Nabór trzech radców prawnych do świadczenia NPP w Medyce

Uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Przemyślu zwróciło się do Rady OIRP w Rzeszowie z prośbą o wskazanie radców prawnych oraz ich zastępców do świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Medyce.
 
W związku z powyższym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie ogłasza nabór 3 radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r., w punkcie zlokalizowanym w budynku Gminy Medyka. Pomoc będzie świadczona w poniedziałki i wtorki w godz. od 10.00 do 14.00 oraz co drugą środę w godzinach od 10.00 d014.00.
 
Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza. Formularz dostępny jest w Extranecie na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie pod adresem: https://www.oirp.rzeszow.pl/login/nppzglos
 
Zgłoszenia należy składać do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 24.00.
 
W razie zgłoszenia większej liczby radców niż liczba miejsc, wybór radców prawnych dokonany zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie OIRP w Rzeszowie.
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2019-07-15

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl