f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2019 r

Okręgowa Komisja Wyborcza działając stosownie do postanowień Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania Uchwał przez organy samorządu, przeprowadziła postępowanie w sprawie uzupełnienia składu Delegatów na Zgromadzenie OIRP w Rzeszowie w związku z wygaśnięciem mandatu Kol. r.pr. Włodzimierza Sarnowskiego <§ 29 pkt. 6 powołanej Uchwały>.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja podjęła Uchwałę stwierdzającą, że wygasły mandat objęła Kol. r.pr. Dorota Mostowy nr wpisu RZ-761, która podczas wyborów na Zebraniu Rejonowym w dniu 13.04.2016 r. uzyskała największą ilość ważnie oddanych głosów.

O powyższym zawiadomiono Radę OIRP oraz zainteresowaną.

 

 

Za Komisję Przewodniczący

r.pr. Tomasz Pisuliński


2019-06-12

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl