f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Ankieta badawcza dotycząca możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji prawników

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam prośbę Pana Grzegorza Furgała, będącego w trakcie rozprawy doktorskiej, o wypełnienie ankiety badawczej, wyniki której będą podstawą tej rozprawy.

 Bartosz Opaliński

Dziekan Rady

 Jako doktorant Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę badania związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych przez prawników. Zwracam się do państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety badawczej, która znajduje się pod linkiem: http://prawnicy.badanie.net/

Państwa odpowiedzi będą podstawą do przygotowania pierwszej na polskim rynku rozprawy doktorskiej dotyczącej sposobów i możliwości wykorzystywania mediów społecznościowych w komunikacji prawników z
odbiorcami.
Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety badawczej, która znajduje się pod linkiem: http://prawnicy.badanie.net/

z poważaniem
Grzegorz Furgał
2019-06-03

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl