f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Zgłoszenia kandydata/ów do tegorocznej Nagrody im. Edwarda J. Wende

Serdecznie zapraszamy członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie do zgłoszenia kandydata/ów do tegorocznej Nagrody im. Edwarda J. Wende.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń 12 maja 2019r.
 
Nominacje mogą być zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres fundusz.wende@fdp.org.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

Nagroda im. Edwarda J. Wende przyznawana jest prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa, promowania działań zgodnych z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, a także osobom, które w swojej działalności wyróżniły się odwaga cywilną i niezłomnością zasad.
 
W czerwcu 2019 r. Kapituła Nagrody zbierze się po raz trzynasty, by spośród nadesłanych rekomendacji wybrać laureata roku 2019.
 
W imieniu Kapituły zapraszamy do włączenia się w proces wyboru tegorocznego laureata przez wskazanie kandydatki lub kandydata do Nagrody.
 
Uroczystość wręczenia Nagrody planowana jest na jesień br.
 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Nagrody można uzyskać w biurze Fundacji dla Polski pod numerem telefonu: (22) 370 25 03, za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusz.wende@fdp.org.pl lub na stronie internetowej: www.fdp.org.pl
2019-05-02

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl