f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych - Komisja Integracji organizuje:
XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie
Impreza odbędzie się w dniach 22­-24 sierpnia 2019 r. na kortach Arki Gdynia ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia
 
Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.
 
Koszt udziału w mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich - 290 zł
dla radców prawnych - 390 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego - 690 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju - 520 zł
 
 
Szczegóły dotyczące wpłat, m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty, podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.
 
Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.
 
Zgłoszenia do 5 sierpnia 2019 r. - wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faksem (faks 22 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).
 
Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 15.08.2019 r.
 
Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników mistrzostw na kwotę:
50 000 zł - nw.,
100 000 zł - oc.
 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.
 
Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskiej podeszwie.
 
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2,
00-540 Warszawa
tel./faks 22 319 56 16,
recepcja: 22 319 56 01,
bezpośrednio: 22 319 56 04
e-mail sito@kirp.pl
 
Informacji udziela Joanna Sito-Przymus
 
Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się w załączeniu.
2019-04-25

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl