f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


XI Rajd Rowerowy Radców Prawnych OIRP w Rzeszowie

Szanowni Państwo!
 
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie wraz z Komisją spraw socjalnych, sportu i integracji informuje miłośników turystyki rowerowej, że wzorem lat ubiegłych organizuje kolejny już XI Rajd Rowerowy Radców Prawnych OIRP w Rzeszowie wzdłuż Wisły pod nazwą "Cud nad Wisłą". Na znacznej długości jest to nowa trasa, zbudowana w latach 2016-2018 specjalnie dla miłośników turystyki rowerowej. Ponad 200 km dróg rowerowych na wałach wiślanych od Oświęcimia przez Kraków do Szczucina. Asfaltowa ścieżka biegnie koroną wału przeciwpowodziowego, zapewniając wspaniałą panoramę. Przewidywany termin Rajdu to przełom maja i czerwca 2019 r., tj. od 29 maja do 2 czerwca 2019 r.
 
Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem: biuro@oirp.rzeszow.pl lub telefonicznie do Biura OIRP w Rzeszowie (17 864 21 08) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. Ze względów bezpieczeństwa ilość miejsc ograniczona a o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. W okresie późniejszym uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne. Wstępny, szacunkowy koszt uczestnictwa w Rajdzie to ok. 1.000 zł. Przewidziane jest dofinansowanie dla radców prawnych - uczestników Rajdu przez Radę OIRP w Rzeszowie.
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2019-03-25

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl