f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Finał Konkursu Krasomówczego ORATOR

Sześciu Aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie zmierzyło się 23 lutego 2019r. w Finale I Konkursu Krasomówczego ORATOR.
 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wygłosić mowy kończące postępowanie przed sądem I lub II instancji w przeciwnych rolach procesowych, wcielając się w obrońców i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w kazusach karnych oraz pełnomocników w procesie cywilnym. Uczestnicy konkursu do wystąpień przygotowywali się w oparciu o znane im wcześniej stany faktyczne przedstawione w trzech kazusach dwóch z prawa karnego i jednego z prawa cywilnego, opracowanych przez sędzię Aritę Masłowską oraz sędzię Magdalenę Kocój. Losowanie spraw oraz przeciwników procesowych i ich ról miało miejsce w OIRP w Rzeszowie w dniu 23.01.2019r.
 
Mowy końcowe oceniane były przez znamienite jury w składzie: SSR Arita Masłowska, SSO Magdalena Kocój, Pani Mariola Łabno-Flaumenhaft; prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, radca prawny Tadeusz Filocha oraz Dziekan Rady Bartosz Opaliński. Wszystkim wypowiedziom z zaciekawieniem przyglądała się również Przewodnicząca Komisji ds. Aplikacji Pani Maria Siuda.
 
Jury oceniało wystąpienia biorąc pod uwagę poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentację, logikę uzasadnienia, retorykę i kulturę języka.
 
Wybór nie był łatwy. Wszyscy aplikanci zaprezentowali wysoki poziom zarówno wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności oratorskich. Po długiej naradzie, jury ogłosiło zwycięzcę konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Pani Katarzyna Mrozek, reprezentująca III rok aplikacji. Drugie miejsce wywalczył Pan Grzegorz Olewiński z II roku, a trzecie aplikant radcowski III roku Pan Tomasz Wilk.
 
Jury przyznało także wyróżnienia aplikantowi II roku Panu Mariuszowi Migacz oraz aplikantom I roku Panu Marcinowi i Panu Andrzejowi Polak.
 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci publikacji prawniczych oraz vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w wyjeździe szkoleniowym organizowanym w Jaworze.
 
Chcących doskonalić sztukę przemawiania zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu organizowanych przez Izbę.
2019-02-25

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl