f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Dodatkowe losowanie radców prawnych do NPP w punktach w Kołaczycach i Nowym Żmigrodzie

Uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Jaśle, w związku niewyłonieniem organizacji pozarządowej, która miałaby prowadzić punkt i świadczyć w nim nieodpłatną pomoc prawną, zwróciło się do Rady OIRP w Rzeszowie z prośbą o wskazanie radców prawnych oraz ich zastępców do świadczenia tej pomocy w tym powiecie.
 
W związku z powyższym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie ogłasza nabór dziesięciu radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r., w punktach:
 
- Kołaczyce (ul. Szkolna 7), pomoc będzie świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 12:15;
 
- Nowy Żmigród (Budynek Gminnego Ośrodka Kultury ul. Mickiewicza 4), pomoc będzie świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 11:30.
 
Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 
Formularz dostępny jest w Extranecie na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie pod adresem: https://www.oirp.rzeszow.pl/login/nppzglos
 
Zgłoszenia należy składać do dnia 29 stycznia 2019 r. do godz. 24.00.
 
W razie zgłoszenia większej liczby radców niż liczba miejsc, wybór radców prawnych dokonany zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie OIRP w Rzeszowie.
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2019-01-23

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl