f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Akcja charytatywna podczas Spotkania Mikołajkowo Karnawałowego

W związku ze zbliżającym się  Spotkaniem Mikołajkowo/Karnawałowym (26 stycznia 2019 r.) uprzejmie przypominamy,  że w jego trakcie będzie możliwość udzielenia wsparcia finansowego dla Antosia, syna radcy prawnego, członka OIRP w Rzeszowie oraz dla Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Przemyślu, przy ul. Basztowej 15.

Mile oczekiwane będą również dary rzeczowe na rzecz ww. Świetlicy. Opis potrzebnych artykułów zamieszczono w komunikacie z dnia 20 grudnia 2018 r. (e-mail, strona internetowa OIRP Rzeszów i facebook).


Prosimy o włączenie się do tej szlachetnej inicjatywy.

Przewodnicząca Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji


Radca Prawny Anna Nowak
2019-01-23

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl