f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Rejestracja radców prawnych zgłaszających się do prowadzenia spraw z urzędu przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu.

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że w programie do rejestracji radców prawnych zgłaszających się do prowadzenia spraw z urzędu uruchomiono zapisy do prowadzenia spraw przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu i jako kurator dla osoby prawnej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie i w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu.
 
Zgłoszenia dotyczą również radców prawnych, którzy już dokonali rejestracji.
 
Jednocześnie informuję, że listy do prowadzenia spraw z urzędu są na bieżąco aktualizowane i prowadzone w kolejności alfabetycznej. Osoby zainteresowane proszę o poprawienie swoich zgłoszeń.
 
Formularz dostępny jest w Extranecie na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie.
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2019-01-17

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl