f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

DODATKOWE LOSOWANIE NPP W LUBACZOWIE

Uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, w związku niewyłonieniem organizacji pozarządowej, która miałaby prowadzić punkt i świadczyć w nim nieodpłatną pomoc prawną, zwróciło się do Rady OIRP w Rzeszowie z prośbą o wskazanie radców prawnych oraz ich zastępców do świadczenia tej pomocy w tym powiecie.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie ogłasza nabór pięciu radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r., w punkcie w Lubaczowie (ul. Jasna 1) .

Pomoc będzie świadczona:

  1. w czwartki w godz. od 7.30 do 11.30
  2. w czwartki w godz. od 11.30 do 15.30
  3. w piątki w godz. od 7.30 do 11.30
  4. w piątki w godz. od 11.30 do 15.30
  5. w I i II środy miesiąca w godz. od 11.30 do 15.30

 

Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza.

 

Formularz dostępny jest w Extranecie na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie pod adresem: https://www.oirp.rzeszow.pl/login/nppzglos

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 24.00.

 

W razie zgłoszenia większej liczby radców niż liczba miejsc, wybór radców prawnych dokonany zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie OIRP w Rzeszowie.

 

Dziekan Rady

Bartosz Opaliński

2019-01-12

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl