f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


SPOTKANIE NOWOROCZNE RADCÓW PRAWNYCH - SENIORÓW

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji oraz Zarządu Klubu Seniora, zapraszam do wzięcia udziału w okolicznościowym Spotkaniu Noworocznym Radców Prawnych - Seniorów, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8.

W programie spotkania przewidujemy między innymi:

1.Przedstawienie przez Dziekana Rady najważniejszych kierunków pracy OIRP w Rzeszowie w roku 2019 r.,

2.Omówienie planów i zamierzeń w działalności integracyjnej na rzecz radców prawnych, realizowanej przez Klub Seniora OIRP w Rzeszowie. Plan wydarzeń ogólnopolskich w 2019 r. dostępny na stronie internetowej naszej Izby w zakładce Klub Seniora.

3.Wieczór wspomnieniowy połączony z okolicznościowym poczęstunkiem.

Ze względów organizacyjnych, proszę o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa w Biurze OIRP w Rzeszowie tel. (17) 864 21 08 lub e-mailem na adres: biuro@oirp.rzeszow.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r.

 

Dziekan Rady

Bartosz Opaliński
2019-01-10

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl