f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

DODATKOWE LOSOWANIE NPP POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie ogłasza nabór radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r., w punktach:

  1. w Ropczycach w budynku Starostwa Powiatowego (ul. Konopnickiej 5) - w tym punkcie pomoc będzie świadczona w poniedziałki i wtorki w godz. od 12.30 do 16.30;
  2. w Iwierzycach w budynku Urzędu Gminy (Iwierzyce 80) - w tym punkcie pomoc będzie świadczona w piątki w godz. od 9.00 do 13.00;
  3. w Ostrowie w budynku Urzędu Gminy (Ostrów 225) - w tym punkcie pomoc będzie świadczona w środy w godz. od 9.00 do 13.00;
  4. w Wielopolu Skrzyńskim w budynku Kulturalno - Oświatowym (Wielopole Skrzyńskie 244) ? w tym punkcie pomoc będzie świadczona w czwartki w godz. od 9.00 do 13.00;

 

Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, wskazując miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Formularz dostępny jest w Extranecie na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie pod adresem: https://www.oirp.rzeszow.pl/login/nppzglos

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 10 stycznia 2019 r. do godz. 24.00.

 

W razie zgłoszenia większej liczby radców niż liczba miejsc, wybór radców prawnych dokonany zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie OIRP w Rzeszowie.

 

Dziekan Rady

Bartosz Opaliński
2019-01-04

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl