f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Komunikat Rady nr 3/2017 z dnia 10.10.2017r.

Koleżanki i Koledzy!

 

Poniżej przesyłam kolejny Komunikat Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, w którym przedstawiam bieżącą działalność naszego samorządu.

 

 

KOMUNIKAT RADY NR 3/2017 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 

Bieżący miesiąc to dla nas kolejne wyzwania. Już w październiku zapraszamy Państwa na Dni Otwarte Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie i Tydzień Mediacji, które odbędą się w dniach od 16 do 20 października 2017 r. oraz uroczyste obchody Jubileuszu 35 - lecia istnienia samorządu radcowskiego organizowane przez Radę OIRP wRzeszowie wdniu 21 października 2017 r. Obchody Jubileuszu to okazja do uhonorowania radców prawnych, którzy przyczynili się do umacniania pozycji zawodowej radców prawnych. Szczegóły obchodów zostały przedstawione w dalszej części Komunikatu, a także na stronie internetowej naszej Izby.

W niniejszym Komunikacie znajdą Państwo m. in. informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, podsumowanie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską a także pozostałe wydarzenia z życia naszego samorządu.

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego to także koniec kolejnego cyklu szkoleniowego, dlatego poniżej przedstawiam Państwu informację dotyczącą konsekwencji wynikających z braku punktów szkoleniowych oraz przypominam o kolejnych atrakcyjnych szkoleniach organizowanych przez Radę OIRP w Rzeszowie.

 

DNI OTWARTE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W RZESZOWIE

 

Dni Otwarte OIRP w Rzeszowie odbędą się w dniach od 16 do 20 października 2017 r. w siedzibie naszej Izby przy ul. Hoffmanowej 8 w Rzeszowie i przedstawiają się następująco:

Poniedziałek - dzień edukacji dedykowany w szczególności uczniom klas IV - VI szkół podstawowych

10.00-10.10 powitanie gości

10.10-10.40 - "Kim jest radca prawny" - wykład

10.40-10.55 - "Mediacja" - podstawowe zasady oraz zalety i korzyści płynące z mediacji" - wykład

10.55-11.05 - "Radca prawny w szkole" - informacja o akcjach edukacyjnych OIRP Rzeszów

11.05-11.25 - przerwa kawowa

11.25-12.00 - "Smerfna symulacja rozprawy sądowej" w wykonaniu studentów prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

12.30-14:00 - dyżur mediatora

Wtorek - dzień o zawodzie radcy prawnego, dedykowany w szczególności uczniom szkół ponadpodstawowych

10:00 - 10.10 - powitanie gości

10.10 - 10.40 - "Kim jest radca prawny?" - wykład

10.40 - 11.30 - "Droga do zawodu radcy prawnego i pozostałych zawodów prawniczych"

11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

11.45 - 12.15 - Studium przypadku czyli najciekawsze sprawy z praktyki zawodowej

12.15 - 12.30 - "Mediacja" - podstawowe zasady oraz zalety i korzyści płynące zmediacji

12.30- 14.00 - dyżur mediatora

Środa - dzień dla Seniorów

10:00 - 10.10 -powitanie gości

10.10 - 10.40 - "Kim jest radca prawny?"

10:40 - 10:55 - "Sprzedaż konsumencka",

10.55 - 11.25 - "Spadki, zapisy i darowizny",

11.25 - 12.00 -"Przestępstwa na jakie narażone są osoby starszego"

12.30 - 14.00 - dyżur mediatora

Czwartek - dzień dla niepełnosprawności

10.00 - 10.10 - powitanie gości

10.10 - 10.40 - "Kim jest radca prawny?"

10.40 - 10.55 - "Mediacja" - podstawowe zasady oraz zalety i korzyści płynące z mediacji" - wykład

10.55 - 11.25 - przerwa kawowa

11.25 - 12.00 - "Niepełnosprawny w pracy" - wykład

12.30 - 14.00 - dyżur mediatora

Piątek - dzień mediacji - dedykowany w szczególności studentom

10.00 - 10.10 - powitanie gości

10.10 - 10.40 - wykład Prezesa Krajowej rady radców Prawnych pana Macieja Bobrowicza, mediatora gospodarczego i sądowego

10.40 - 11.05 - "Mediacja" - podstawowe zasady oraz zalety i korzyści płynące zmediacji" - wykład

11.05 - 11.25 - przerwa kawowa

11.25 - 12.00 - symulacja mediacji

12.30 - 14:00 - dyżur mediatora

W programie będą m.in. konsultacje prawne i wykłady udzielane przez doświadczonych radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, symulacje rozpraw i mediacji oraz codzienny dyżur mediatora.

Równolegle w dniach od 16 do 20 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 będzie istniała możliwość zwiedzania siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Informuję, iż w dniu 16 października 2017 r. Okręgowa Izba radców Prawnych w Rzeszowie podpisze wraz z pozostałymi okręgowymi izbami radców prawnych akt zawiązania ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych dążąc do propagowania idei mediacji i dalszej profesjonalizacji zawodu mediatora.

Serdecznie zapraszam do udziału w Dniach Otwartych oraz Tygodnia Mediacji.

 

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU

35 - LECIA SAMORZĄDU RADCOWSKIEGO W RZESZOWIE

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie mam zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych na obchody Jubileuszu 35 - lecia Samorządu Radców Prawnych, które odbędą się w dniu 21 października 2017 r. o godz. 17.00 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

W ramach obchodów Jubileuszu przewidziano, poza częścią oficjalną uroczystości, część artystyczną tj. spektakl teatralny "Kolacja u głupca" oraz występ zespołu "Kompanija". W przerwach serwowane będą przekąski regionalne.

Uroczystości poprzedzi Msza Święta w intencji radców prawnych i aplikantów radcowskich, która zostanie odprawiona o godz. 15.00 w kościele p.w. Św. Wojciecha iŚw.Stanisława w Rzeszowie (Fara).

Ilość miejsc jest ograniczona - decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informuję, że nie będą wysyłane osobne zaproszenia.

Proszę o zgłaszanie do dnia 15 października 2017 r. chęci uczestnictwa w uroczystości elektronicznie na adres e-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl lub na nr tel. 17 864 21 08.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2018 R.

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1255) oraz uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r., w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy - przed rozpoczęciem procedury składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pragnę przypomnieć, że wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

 1. karany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia skazania;
 2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
 3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej będą zobowiązani do złożenia deklaracji zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do uchwały nr278/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. .

Termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018, zostanie podany po uzyskaniu od Starostów Powiatów informacji o liczbie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ich lokalizacji, dniach i godzinach w których pomoc ma być udzielana.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc wdanym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, wybór radców prawnych dokonany zostanie w drodze losowania zgodnie z postanowieniami Uchwały 278/IX/2016 KRRP z dnia 20.07.2016 r.

Rada OIRP w Rzeszowie uznała za celowe przyjęcie następujących zasad losowania:

 • lista powiatów zostanie uszeregowana w alfabetycznej kolejności i losowanie będzie odbywać się do poszczególnych powiatów według tej kolejności,
 • radca prawny, który zostanie wybrany w losowaniu do punktu w danym powiecie nie będzie brał udziału w losowaniu do kolejnego punktu w tym samym lub innym powiecie,
 • radcowie prawni, którzy nie zostaną wyznaczeni radcami prawnymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą zadeklarować wolę bycia zastępcami radców prawnych wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność radców prawnych wyznaczonych,
 • o terminie losowania radcowie prawni zostaną powiadomieni odrębnie, tak by mogli brać w nim udział.

Realizacja wymienionych zadań została powierzona Komisji wykonywania zawodu.

OBOWIĄZEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RADCÓW PRAWNYCH

Uprzejmie przypominam, że w obecnym cyklu szkoleń zawodowych, który rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończy 31 grudnia 2017 r. wymagane jest uzyskanie co najmniej 40punktów szkoleniowych. Jest to ustawowy i etyczny obowiązek dbałości o rozwój zawodowy radców prawnych.

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego zostanie sporządzony wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego, określający także liczbę zdobytych przez poszczególnych radców prawnych punktów szkoleniowych. Na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. (t.j. Uchwała Nr 85/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 czerwca 2017 r.), wykazy podlegają przekazaniu okręgowym rzecznikom dyscyplinarnym w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.

Z uwagi na kończący się cykl szkoleń zawodowych zachęcam do zapisów na kolejne szkolenia organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie (szczegóły będą podawane na stronie internetowej naszej Izby), szkolenia e-learningowe iwarsztatowe organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Krajowej Izby Radców Prawnych a także do zapoznania się z uchwałami Krajowej Rady Radców Prawnych regulującymi kwestie związane z obowiązkiem szkolenia zawodowego isposobem zaliczania punktów szkoleniowych.

PLANOWANE SZKOLENIA

 

? W dniach 13 - 14 października 2017 r. w budynku Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A odbędzie się bardzo atrakcyjne, dwudniowe częściowo odpłatne szkolenie (koszt 150 zł), poświęcone problematyce prawnej sukcesji wdziałalności gospodarczej, organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie i obejmie tematykę z zakresu sukcesji w firmie rodzinnej i nierodzinnej.

Szkolenie obejmuje łącznie 22 godziny lekcyjne zajęć i poprowadzą je wybitni specjaliści z tego zakresu, cieszący się uznaniem w kraju. W dniu 13 października 2017 r. zajęcia zaplanowane są w godzinach od 16:00 do 20:00, natomiast w dniu 14 października od 9:00 do 20:00.

Program szkolenia oraz informacja o zakresie szkolenia dostępne są w plikach do pobrania na stronie www.oirp.rzeszow.pl

? W dniu 28 października 2017 r. w budynku Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A odbędzie się szkolenie z zakresu informatyzacji w sądownictwie powszechnym, organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Szkolenie poprowadzi Sędzia SA w Rzeszowie Pani Małgorzata Moskwa.

 

 

EXTRANET DLA RADCÓW PRAWNYCH

 

W związku z uruchomieniem nowego systemu informatycznego zachęcam Państwa do korzystania z Extranetu. To nowa forma kontaktu, za pomocą której będą mieli Państwo możliwość weryfikacji swoich danych osobowych, wysokości składki członkowskiej, uzyskanych punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego oraz dostęp do plików do pobrania.

Logowanie w systemie Extranet możliwe jest poprzez stronę internetową oirp.rzeszow.pl. Dla Państwa wygody, po zalogowaniu, można dokonać zmiany hasła.

Jeśli nie posiadają Państwo konta w systemie Extranet, uprzejmie proszę o kontakt mailowy z biurem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie celem jego założenia.

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2018 R.

 

W dniu 30 września 2017 r. w budynku Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską. Do egzaminu przystąpiło 123 kandydatów z których pozytywny wynik otrzymało 58 osób, co stanowi 47% zdawalności. Najlepszy wynik na egzaminie osiągnęła osoba, która uzyskała 136 punktów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu iżyczymy dalszych sukcesów!

 

 

LOKAL PRZY UL. BALDACHÓWKA 9/9

W dniu 6 września 2017 r. został sprzedany jeden z lokali przy ul. Baldachówka 9/9, stanowiący część dotychczasowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Kwota ze sprzedaży została przeznaczona na spłatę zaciągniętego na remont kredytu nowego budynku OIRP w Rzeszowie przy ul.Hoffmanowej 8.

Dotychczasowa siedziba OIRP składa się jeszcze z jednego lokalu użytkowego opowierzchni 184,82 m2, usytuowanego na II piętrze kamienicy w centrum Rzeszowa w niedalekiej odległości od płyty rzeszowskiego Rynku. Lokal można adoptować na dowolną działalność, siedzibę firmy, kancelarię, biuro lub mieszkanie. Została opracowana wstępna koncepcja, która zakłada podział lokalu na 3 odrębne lokale mieszkalne. Opłaty administracyjne wynoszą ok. 800 zł miesięcznie.

Proponowana cena to 4500zł/m2 do negocjacji. Istnieje możliwość wynajmu lokalu.

 

 

POSIEDZENIA RADY OIRP W RZESZOWIE

 

W dniu 25 kwietnia, 16 maja, 4 sierpnia i 29 września 2017 r. odbyły się posiedzenia Rady OIRP w Rzeszowie, na których podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie:

 1. wpisów na listę radców prawnych;
 2. przeniesienia wpisów na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Rzeszowie;
 3. skreślenia z listy radców prawnych;
 4. skreślenia z listy aplikantów radcowskich;
 5. powołania nowych członków Komisji Rady OIRP w Rzeszowie do składu Komisji ds. aplikacji i do składu Komisji spraw socjalnych, sportu i integracji;
 6. ustalenia ceny sprzedaży lokalu przy ul. Baldachówka 9/9 w Rzeszowie;
 7. prowadzenia przez OIRP w Rzeszowie działalności gospodarczej;
 8. powołania Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie;
 9. powołania Zarządu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie;
 10. zatwierdzenie Regulaminu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie.

 

Szczegóły na stronie www.oirp.rzeszow.pl w zakładce Akty Prawne/Uchwały OIRP.

WYDARZENIA Z ŻYCIA IZBY

 

 • Okręgowy etap ogólnopolskiej akademii - "Konkursu wiedzy o prawie" - 25.04.2017 r.
 • Symulacja rozprawy sądowej -15.05.2017 r.
 • Uroczyste otwarcie Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie - 19.05.2017 r.
 • Spotkanie Prezesa KIRP Pana Macieja Bobrowicza z aplikantami radcowskimi OIRP w Rzeszowie- 19.05.2017 r.
 • Kongres Prawników Polskich w Katowicach - 20.05.2017 r.
 • Konkurs na najlepszą symulację rozprawy karnej w Sądzie Rejonowym, opatrzony patronatem OIRP w Rzeszowie - 25.05.2017 r.
 • VII Piknik radców prawnych i aplikantów radcowskich - 27.05.2017 r.
 • III edycja Tygodnia Konstytucyjnego - 28.05 - 4.06.2017 r.
 • Inauguracja projektu zmierzającego do utworzenia ogólnopolskiej sieci ośrodków mediacji działających przy okręgowych izbach radców prawnych - 31.05.2017 r.
 • Wyjazd integracyjno - szkoleniowy aplikantów radcowskich - 2.06 - 4.06.2017 r.
 • Zgromadzenie Delegatów OIRP w Rzeszowie - 24.06.2017 r.
 • Ślubowanie radców prawnych -7.07.2017 r.
 • Symulacja rozprawy sądowej w siedzibie OIRP w Rzeszowie - 31.07.2017 r.
 • Spotkanie integracyjne członków rzeszowskiej OIRP - 8.09.2017 r.
 • Ogólnopolska Konferencja (Nie)pełnosprawny w pracy i biznesie - 11.09 - 15.09.2017 r.
 • Wręczenie dyplomu dla Dziekana OIRP w Rzeszowie za aktywny i efektywny udział w programie estetyki Miasta Rzeszowa - 14.09.2017 r.
 • ZUS dla biznesu - Tydzień przedsiębiorcy - 11.09 - 15.09. 2017 r.
 • IV ogólnopolskie warsztaty rzeczników prasowych - 14.09 - 16.09.2017 r.
 • Obchody Jubileuszu 35 - lecia Samorządu Radców Prawnych Krajowej Izby Radców Prawnych na Zamku Królewskim w Warszawie - 23.09.2017 r.
 • Egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2018 r. - 30.09.2017 r.
 • XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych - 4.10 - 8.10.2017 r.
 • Forum Młodych Radców Prawnych -6.10 - 8.10.2017 r.

 

Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem: www.oirp.rzeszow.pl i profilu naszej Izby na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/oirp.rzeszow, gdzie możecie Państwo znaleźć wszystkie przydatne i najbardziej aktualne informacje a także wpisy o dotychczasowych wydarzeniach dotyczących samorządu radcowskiego.

Przypominam także o możliwości korzystania z dedykowanej radcom prawnym aplikacji LawBay, dzięki której na bieżąco można śledzić prawnicze szkolenia, konferencje iwydarzenia integracyjne.

Uprzejmie proszę o aktualizację danych dotyczących adresów mailowych z uwagi na to, że wszystkie istotne informacje przesyłane są również drogą mailową.

Dziekan Rady

Bartosz Opaliński

2017-10-10

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl