f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Komunikat Rady nr 2/2017 z dnia 12.04.2017r.


Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz swoim własnym chciałbym złożyć wszystkim radcom prawnym zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, wzajemnej życzliwości i odpoczynku, który doda Państwu energii potrzebnej do podejmowania kolejnych wyzwań. Pogodnego nastroju podczas rodzinnych spotkań oraz wesołego "Alleluja".

Przypominam i jednocześnie proszę, aby Ci wszyscy, którzy chcieliby nadal otrzymywać Komunikaty w tradycyjnej, papierowej formie zgłosili tą okoliczność do biura Rady OIRP pod nr tel. 17 864 21 08 / 605 896 465 lub korespondencyjnie na adres: Rzeszów ul. Hoffmanowej 8. W razie braku zgłoszeń Komunikaty będą rozsyłane w formie elektronicznej.

Poniżej przesyłam kolejny komunikat Rady OIRP w Rzeszowie, w którym przedstawiamy bieżącą działalność naszego samorządu.


KOMUNIKAT RADY NR 2/2017 Z DNIA 12.04.2017 R.


W dniu 24 lutego i 14 marca 2017 r. odbyły się posiedzenia Rady OIRP
w Rzeszowie, na których podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie:
1)    wpisu trzech osób na listę radców prawnych;
2)    przeniesienia wpisu z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Warszawie na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Rzeszowie;
3)    skreślenia z listy ośmiu radców prawnych;
4)    zawieszenia prawa do wykonywania zawodu jednemu radcy prawnemu;
5)    uchylenia zawieszenia prawa do wykonywania zawodu jednemu radcy prawnemu;
6)    skreślenia z listy aplikantów radcowskich dwóch aplikantów radcowskich;
7)    powołania nowego Rzecznika Funduszu Seniora, którym została  Anna Nowak w związku ze złożoną rezygnacją Małgorzaty Sygnarowicz;
8)    rozłożenia na raty opłaty rocznej aplikanta;
9)    umorzenia kosztów postępowań dyscyplinarnych i kar pieniężnych;
10)    umorzenia składek członkowskich;
11)    przyjęcia projektu budżetu na rok 2017;
12)    powołania patrona dla aplikanta radcowskiego;
13)    zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego;
14)    zgłoszenia laureata konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016".

Treść ww. uchwał dostępna jest do wglądu w siedzibie OIRP w Rzeszowie przy
ul. Hoffmanowej 8 w godzinach pracy Biura oraz na stronie internetowej Izby.Wydarzenia z życia Izby

Aleksander Cisek opiekunem trzech roczników aplikacji radcowskiej
W dniu 18.01.2017 r. Aleksander Cisek został powołany na stanowisko Opiekuna trzech roczników aplikacji radcowskiej.
Zadaniem opiekuna będzie pozostawanie w stałym kontakcie ze Starostami poszczególnych roczników, Kierownikiem szkolenia oraz Radą w celu usprawnienia organizacji przebiegu szkolenia oraz rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów.
Nowo powołanemu Opiekunowi życzymy energii i zaangażowania do wykonywania sprawowanej funkcji.

Wicedziekani Rady OIRP w Rzeszowie wybrani przez Krajową Radę Radców Prawnych na ważne funkcje samorządowe
Miło nam poinformować, że dwaj Wicedziekani Rady OIRP w Rzeszowie zostali wybrani przez Krajową Radę Radców Prawnych na ważne funkcje samorządowe.
Mecenas Piotr Kamiński został wybrany do składu komisji stałej KRRP, tj. Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, w ramach której będzie się zajmował m.in. nowymi technologiami.
Mecenas Adam Dachowski został członkiem Krajowego Zespołu Wizytatorów.
Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów na nowo objętych funkcjach.

Spotkanie Noworoczne Radców Prawnych - Seniorów
W dniu 19 stycznia 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne Radców Prawnych - Seniorów.
W spotkaniu z Seniorami uczestniczył Dziekan Rady Bartosz Opaliński, Przewodnicząca Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji Anna Nowak, Rzecznik Funduszu Seniora Małgorzata Sygnarowicz, a także Dziekani - Seniorzy: Roman Smycz, Marek Skierczyński i Tomasz Pisuliński. Po przemówieniu Dziekana wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie serdeczne noworoczne życzenia, a następnie Prezes Zarządu Klubu Seniora Stanisław Stawarz przedstawił planowane działania integracyjne na rzecz Radców Prawnych Seniorów w 2017 r. Uczestnicy spotkania spędzili miły czas na wzajemnych rozmowach, przy smacznym poczęstunku i wspólnym kolędowaniu.
Wszyscy wyrazili nadzieję na wspólne okolicznościowe spotkanie w przyszłym roku.
Tymczasem Klub Seniora rozpoczyna swoją bieżącą działalność w nowej siedzibie, gdzie będą się odbywać cykliczne spotkania integracyjne w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Kalejdoskop - Polskie Radio Rzeszów

W dniu 20 stycznia 2017 r. gościem Polskiego Radia Rzeszów w porannym programie informacyjnym Kalejdoskop był Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński, który w udzielonym wywiadzie podsumował ubiegłoroczne działania radców prawnych tut. Izby realizowane w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Również w tym samym dniu w ramach porannej audycji "na żywo" na antenie Polskiego Radia Rzeszów porad prawnych dzwoniącym słuchaczom radiowym udzielał dyżurujący pod telefonem radca prawny Dariusz Wlazło. Porady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, a najczęściej zadawane pytania dotyczyły spraw m.in. z zakresu prawa karnego, rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, a także programu 500+, opłaty abonamentowej, kwestii dot. administrowania nieruchomościami, a także możliwości i miejsc skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na Podkarpaciu.

Nowa odsłona strony internetowej OIRP w Rzeszowie
Nowe władze OIRP Rzeszów w porozumieniu z członkami Komisji Stałych i środowiskiem młodych radców prawnych zdecydowały o zmianie wizerunkowej Izby w mediach elektronicznych.
Dzięki nowej odsłonie załatwią Państwo wiele spraw związanych z samorządem bez wychodzenia z domu. Znajdują się tam wszystkie przydatne i najbardziej aktualne informacje a także będą zamieszczane linki do stron promujących nasz samorząd w mediach lokalnych tj. prasa, radio i telewizja.
Zapraszamy też do odwiedzania profilu naszej Izby na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/oirp.rzeszow.

Relacja z drugiego etapu III edycji akcji "Prawo w szkołach"
Miło nam poinformować, że w wyniku pierwszej rekrutacji szkół do udziału w III edycji akcji "Prawo w szkołach" udało nam się zaprosić blisko 50 szkół. Aby w pełni wykorzystać nasz potencjał przedłużyliśmy rekrutację dla szkół do 3 lutego 2017 r.
W związku z dużym zaangażowaniem radców prawnych z naszej Izby we wszelkie akcje edukacyjne dla szkół informujemy, że OIRP Rzeszów zgłosiło właśnie swój udział do II edycji akcji "Ogólnopolska Akademia - Konkurs Wiedzy o Prawie". Akcja ta realizowana jest przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu "Szkoła bliższa prawu" w roku szkolnym 2016/2017. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI) oraz gimnazjów. Celem Akademii jest w szczególności wszechstronne działanie na rzecz poszerzania i pogłębiania wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży.
Akademia - Konkurs Wiedzy o Prawie składać się będzie z 3 etapów (szkolnego, okręgowego oraz krajowego) - pierwszy z nich odbył się już 13 marca 2017 r.
O dalszym przebiegu Akademii będziemy informować na bieżąco.

Noworoczne Spotkanie Samorządów
W dniu 4 lutego 2017 roku o godz. 11.00. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce odbyło się spotkanie samorządowców z całego kraju, służące wyrażeniu uznania dla wspólnoty samorządu terytorialnego, biorącej udział w budowaniu tożsamości narodu oraz kreującej rozwój współczesnej Polski. Całemu wydarzeniu towarzyszyła konferencja połączona z debatą, której hasłem przewodnim był jeden z obszarów tematycznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - "Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu".
Konferencję swoją obecnością zaszczycili Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło oraz Przewodniczący Komitetu Regionów Pan Markku Markkula, który odwiedził Województwo Podkarpackie w ramach cyklu spotkań "Citizens dialogue", umożliwiających bezpośrednią dyskusję samorządowców, dotyczącą szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej.
Tematy poruszane podczas konferencji skupiały się na roli i znaczeniu regionów w Unii Europejskiej oraz na relacjach Rząd - Samorząd w perspektywie realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konferencja zwieńczona została balem charytatywnym, z którego dochód został przeznaczony na szczytny cel, jakim jest wsparcie Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

Debata Radców Prawnych

W dniu 3 lutego 2017 r., w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie, odbyła się Debata Radców Prawnych na temat Systemu Zamówień Publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju. Dyskusja, prowadzona przez Panią Małgorzatę Stręciwilk - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W debacie uczestniczył także przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie - radca prawny Marcin Szetela.
W trakcie spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia: Kompleksowa regulacja czy odrębne ustawy - w kontekście dyrektywy UE: klasycznej, sektorowej, obronnej i odwoławczych; Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych - zapewnienie przestrzegania podstawowych zasad czy kompleksowa regulacja w nowym akcie prawnym; Problematyka uzasadnionej ingerencji ustawodawcy w treść umowy w sprawie zamówienia publicznego i sposób jej wykonania.
System kontroli udzielania zamówień publicznych - kierunek regulacji. Pani Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z uwagą wysłuchała zgłaszanych postulatów oraz wskazanych przez zgromadzonych kierunków zmian przepisów Prawa Zamówień Publicznych. W trakcie debaty poruszane były również kwestie dotyczące bieżącego funkcjonowania systemu zamówień publicznych i możliwości jego usprawnienia. Dyskusja toczyła się ze znaczną intensywnością przy dużym zaangażowaniu jej uczestników.

I Zawody Narciarzy i Snowboardzistów
W dniu 25 lutego 2017 r. na Stacji Narciarskiej LAWORTA w Ustrzykach Dolnych odbyło się spotkanie integracyjne z udziałem członków samorządu radcowskiego i samorządu adwokackiego oraz ich rodzin. W ramach spotkania zorganizowano I Zawody Narciarsko - Snowboardowe Prawników 2017 r.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (kobiety, mężczyźni i dzieci) otrzymali puchary ufundowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy Zawodów otrzymali także okolicznościowe medale i dyplomy oraz nagrody ufundowane przez PZU Oddział w Rzeszowie. Puchary oraz nagrody zostały wręczone przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych r. pr. Bartosza Opalińskiego oraz członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie adw. Pawła Surmacza.
Spotkanie oraz zawody odbyły się przy wspaniałej pogodzie oraz świetnych warunkach na Stoku. Wszyscy uczestnicy spotkania wyjechali do domów w znakomitych humorach.

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw
Wzorem lat ubiegłych w okresie od 20 do 26 lutego 2017 r. w całej Polsce odbył się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Idea obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od samego początku celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. W akcje organizowane w ramach Tygodnia postanowiła włączyć się także Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie.
W siedzibie OIRP w Rzeszowie odbyły się dyżury radców prawnych. W akcji wzięło udział 8 radców prawnych, którzy udzielili pomocy prawnej łącznie 4 osobom.
Informacja o obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz o dyżurach zorganizowanych w ramach jego obchodów została przekazana do lokalnych mediów oraz została umieszczona na stronie internetowej Izby oraz na jej profilu na facebooku.

Akcja charytatywna na rzecz Domu Samotnej Matki w Rzeszowie
W związku z akcją charytatywną zorganizowaną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie wraz z Komisją promocji i polityki informacyjnej oraz Komisją spraw socjalnych, sportu i integracji, członkowie naszego samorządu przekazali odzież, środki czystości, książki, zabawki i przybory szkolne do Domu Samotnej Matki prowadzonego przez siostry sercanki w Rzeszowie przy ul. Księdza Józefa Sondeja 7.
Za okazaną pomoc w imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy.

Wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości
Z przyjemnością informujemy o spotkaniu Wicedziekana Rady Piotra Kamińskiego oraz członka Rady OIRP Rzeszów Daniela Krawca z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. W dniu 03.03.2017 r. przedstawiciele OIRP w Rzeszowie gościli z wizytą w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie przekazali zaproszenie na uroczystość otwarcia naszej nowej siedziby. Przy okazji spotkania z Ministrem Sprawiedliwości omówione zostały kwestie związane z przyszłością samorządu radców prawnych, plany OIRP w Rzeszowie w zakresie promowania zawodu radcy prawnego, podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa oraz działania samorządu na rzecz społeczności lokalnych województwa podkarpackiego.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
W dniu 9 marca 2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ul. Hoffmanowej 8 w Rzeszowie. W uroczystościach uczestniczyli m. in. ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości Michał Wójcik, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Zbigniew Tur, Senator RP Mieczysław Golba oraz przedstawiciele lokalnych władz rządowych i samorządowych: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, przedstawiciele uczelni wyższych na Podkarpaciu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, samorządu notarialnego, adwokackiego, prezesi sądów okręgowych i szefowie prokuratur na Podkarpaciu oraz przedstawiciele banków.
Dziekan Rady Bartosz Opaliński podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w proces budowy nowej siedziby OIRP w Rzeszowie, zarówno na etapie decyzyjnym, jak też wykonawczym. Podkreślił, iż jest to ukoronowanie 35 - letniego zbiorowego wysiłku wszystkich radców prawnych i organów izby podkarpackiej. Dziekan Rady zaznaczył, że nowy budynek będzie miejscem, z którego będzie mogła korzystać społeczność lokalna w ramach organizowanych przez Izbę akcji pomocowych.
Dziś budynek nowej siedziby OIRP w Rzeszowie to jedna z najnowocześniejszych siedzib wśród 19 okręgowych izb radców prawnych w Polsce. Nowa siedziba jest przestronna, nowoczesna i funkcjonalna, dostosowana zarówno dla potrzeb radców prawnych, jak również aplikantów. Jest to kompleks pomieszczeń w pełni przystosowanych do potrzeb dydaktyczno - naukowych. Radcowie prawni zyskali miejsce dla swojego samorządu, z którego mogą korzystać i z nim się identyfikować. Nowoczesna sala wykładowa w której na co dzień prowadzone są zajęcia dla aplikantów, daje również możliwość prowadzenia szkoleń, konferencji oraz innych akcji edukacyjnych organizowanych przez OIRP w Rzeszowie.
Dzięki uroczystości otwarcia nowej siedziby i uczestnictwa w niej tylu znamienitych gości, o radcach prawnych znów było głośno. Wydarzenie odbiło się echem w wielu mediach lokalnych, dzięki czemu mogliśmy skutecznie promować nasz zawód i przyczynić się do jego większej rozpoznawalności wśród mieszkańców regionu.

Egzamin radcowski
W dniach od 28 do 31 marca 2017 r. w Rezydencji Alabaster w Rzeszowie został przeprowadzony egzamin radcowski, według następującego porządku:
- w dniu 28 marca 2017 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego,
- w dniu 29 marca 2017 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego,
- w dniu 30 marca 2017 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego,
- w dniu 31 marca 2017 r. od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa administracyjnego i zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył SSO Andrzej Borucki.
Jesteśmy przekonani, że nasze młodsze Koleżanki i Koledzy poradzili sobie z wszystkimi zagadnieniami. Życzymy zatem jak najwyższych wyników!

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej
W dniu 7 kwietnia wystartowała kolejna - dziewiąta już edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej, w której, jak co roku, wzięli udział przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Nasza reprezentacja toczyła zmagania na hali Vive Kielce wraz z ekipami 13 Okręgowych Izb Radców Prawnych z całej Polski. Tegoroczna edycja zawodów zgromadziła rekordową liczbę aż 164 uczestników. Drużyna OIRP w Rzeszowie zajęła po raz pierwszy w historii rozgrywek V miejsce. Kapitanem naszej drużyny jest r. pr. Marcin Zabłocki.
Serdecznie gratulujemy!

Mecenas Elżbieta Żelazko - Nowosielska tegorocznym laureatem Kryształowego Serca Radcy Prawnego !
Dnia 7 kwietnia 2017 r. po raz IX w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Kryształowego Serca Radcy Prawnego".
Wyróżnienie to otrzymują radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej czy udział pro bono w programach edukacyjnych.
Zgłoszenia kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia były przyjmowane przez okręgowe izby radców prawnych i to one wskazywały laureatów.
W zeszłym roku "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie otrzymał radca prawny Jacek Rudnicki za jego działalność w zakresie edukacji prawnej.
Tegorocznym laureatem "Kryształowego Serca Radcy Prawnego" został radca prawny z Jarosławia Mecenas Elżbieta Żelazko - Nowosielska, która od blisko 4 lat koordynuje i aktywnie bierze udział we wszelkich akcjach edukacyjnych realizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie tj. akcji "Prawo w szkołach", Europejskim Dniu Prawnika oraz Akademii - Konkursie Wiedzy o Prawie. Mecenas Elżbieta Żelazko - Nowosielska co roku aktywnie uczestniczy także we wszystkich akcjach pro publico bono organizowanych w Izbie Rzeszowskiej, udzielając bezpłatnych porad prawnych w akcjach takich jak Niebieski Parasol czy Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pani Mecenas współpracuje także z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu udzielając porad prawnych i konsultacji.
Radca prawny Elżbieta Żelazko - Nowosielska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 17 lat. Od 7 lat jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, a od 2016 r. pełni funkcję Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Spotkanie Seniorów Okręgowej Izby Radców Prawnych i Izby Lekarskiej w Rzeszowie
W dniu 10 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie naszej Izby odbyło się spotkanie Seniorów OIRP w Rzeszowie z Seniorami Okręgowej Izby Lekarskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele obu grup oraz Dziekani Izb - dr n. med. Wojciech Domka i Mec. Bartosz Opaliński.
Spotkanie o charakterze kulturalno - integracyjnym, miało na celu wymianę doświadczeń związanych z przynależnością do samorządów i Klubów Seniora. W miłej atmosferze nasi goście zwiedzili siedzibę OIRP w Rzeszowie. Podczas wzajemnych rozmów przy smacznym poczęstunku, wyrazili chęć udziału w kolejnych zebraniach i wspólnych wycieczkach.

Uroczyste otwarcie Ośrodka Mediacji
Zespół ds. Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie informuje, iż uroczyste otwarcie Ośrodka Mediacji oraz konferencja z tej okazji odbędą się w dniu 19 maja br. w siedzibie OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8.
W otwarciu Ośrodka mediacji wezmą udział zarówno przedstawiciele środowiska sędziowskiego, przedsiębiorcy, mediatorzy Ośrodka oraz radcowie prawni. Jednym z zaproszonych gości, który potwierdził już udział w spotkaniu jest Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Maciej Bobrowicz.
Szczegółowe informacje na temat programu konferencji i inne istotne informacje w tym zakresie zostaną udostępnione w terminie późniejszym na stronie www oraz facebook naszej OIRP.
Informujemy, iż w związku z otwarciem Ośrodka będzie przeprowadzony nabór na listę mediatorów Ośrodka. Wskazujemy, iż wymogi wpisu na listę mediatorów Ośrodka są następujące:
-    wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie,
-    odbycie stosownego szkolenia uprawniającego do prowadzenia mediacji zgodnego ze standarami szkolenia mediatorów uchwalonymi dnia 29.10.2017 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,
-    dawanie rękojmi należytego wykonywania funkcji mediatora (w tym posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych, brak stwierdzonych naruszen etyki i godności zawodu radcy prawnego, brak stwierdzonych naruszeń obowiązków zawodowych radcy prawnego)
W związku z powyższym zwracam się do koleżanek i kolegów zainteresowanych wpisem na listę mediatorów Ośrodka o kontakt celem uzyskania formularza zgłoszeniowego oraz ewentualnych dodatkowych informacji w tym zakresie.
Informacje nt. Listy mediatorów są udzielane telefonicznie (pracownik OIRP p. Katarzyna Szurek - tel. 17 864 21 08 wew. 20 oraz mailowo: osrodek.mediacji@oirp.rzeszow.pl
Informujemy nadto, iż spotkanie organizacyjne z kandydatami na mediatorów Ośrodka zostało zaplanowane na dzień 19 kwietnia br. o godz. 16.00
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na ww. adres e-mail Ośrodka mediacji.
Przewodniczącym Zespołu Ośrodka Mediacji jest Mec. Piotr Kamiński.


Pozostałe informacje

Informacje o odbytych szkoleniach organizowanych przez OIRP w Rzeszowie

W dniu 11 lutego 2017 r. w auli multimedialnej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A odbyło się szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016r. Szkolenie przeprowadził radca prawny Grzegorz Pieczonka, członek OIRP w Rzeszowie, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych obsługujący zarówno zamawiających, jak i wykonawców, występujący w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W dniu 25 lutego 2017 r. w auli multimedialnej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy, przeprowadzone przez SSR dr Beatę Bury.

W dniach 11, 18 marca i 1 kwietnia 2017 r. odbyły się szkolenia rejonowe w Krośnie, Przemyślu i w Rzeszowie i objęły tematykę z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Przeprowadził je radca prawny Wiesław Hudyma.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród radców prawnych.


Planowane szkolenia

Przypominamy o zaplanowanym na dzień 22 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10:00 - 14:00 szkoleniu z zakresu prawa miejscowego , które odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8. Szkolenie poprowadzi radca prawny Ewa Przybyło.
W dniu 3 czerwca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 odbędzie się szkolenie nt. Komunikacji Interpersonalnej - sztuka prezentacji i autoprezentacji - taktyki wraz z rozwinięciem w oparciu o wybrane tezy. Wykład poprowadzi Zbigniew Grochal - profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, doktor sztuki teatralnej, aktor.

Informacje o kolejnych szkoleniach będą zamieszczane na stronie internetowej naszej Izby oraz przesyłane na adresy mailowe radców prawnych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Dziekan Rady
Bartosz Opaliński2017-04-12

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl