Wzór zaświadczenia o udziale w szkoleniu

Wzór zaświadczenia o udziale w szkoleniu innym aniżeli organizowanym przez samorząd radcowski (§ 1 pkt. 2 oraz § 6 pkt. 1 Uchwały nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06.06.2008r.)

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS