Postępowanie przed sądem polubownym

Termin: 29.11.2014
Miejsce: Sala kolumnowa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 28
Pukty: 8

Przepisy ogólne normujące bieg postępowania egzekucyjnego

Termin: 06.12.2014
Miejsce: Sala kolumnowa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 28

Zasady etyki radcy prawnego

Termin: 13.12.2014
Miejsce: Sala bankietowa w Hotelu Rzeszów al. Piłsudskiego 44
Pukty: 10
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-061 Rzeszów, ul. Baldachówka 9/10, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS